Dohled nad zpracováním
projektové dokumentace
Příprava projektu
-
výběrová řízení
Zajištění financování
Technický dozor investora
Činnost koordinátora BOZP
Kolaudační řízení
a uvedení do provozu

Partneři:

Kontakt:
TDing | Češkovice 331 | 678 01 Blansko | +420 733 349 929 | info@tding.cz